O NÁS ... / ABOUT US ... 


Michaela Ambrosi je hráčkou na zobcové a příčné flétny, pedagožkou a hudební badatelkou. Mezi její čerstvé úspěchy patří oslovení ke spolupráci s Barokním orchestrem Evropské Unie (EUBO), v jehož programu vystoupí jako první flétnistka. Michaela začala hrát na flétnu v útlém věku pěti let v ZUŠ v Jeseníku pod vedením nevidomé učitelky Zdeňky Smahové. Po studiu hry na příčnou a zobcovou flétnu na Pražské konzervatoři (Jan Riedlbauch, Jakub Kydlíček) absolvovala bakalářské studium ve hře na historickou příčnou flétnu na Univerzitě Karlově v Praze (Jana Semerádová). Své „Bachelor and Master of Music“ tituly získala na věhlasné Královské konzervatoři v Den Haagu (Wilbert Hazelzet, Kate Clark). Pobyt Erasmus strávila na Konzervatoři ve Veroně (Marcello Gatti) a zároveň soukromě navštěvovala hodiny v Londýně (Lisa Beznosiuk, Rachel Brown). Michaela konzultovala svou hru s velkou řadou světově uznávaných hudebníků z Evropy, Ameriky, Japonska či Austrálie. Její studia podporoval především Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a za koupi klasicistního nástroje vděčí firmě Adastra. Aktivně se věnuje koncertní činnosti u nás a v zahraničí a jako jedna z mála českých hudebníků vystupovala s významnými evropskými orchestry zabývající se historickou intepretací: Orchestra of the Eighteenth Century (Frans Brüggen), Amsterdam Baroque Orchestra (Ton Koopman), Orchestra of the Age of Enlightenment (William Christie) aj. Michaela aktivně pracuje na odkazu barokních skladatelů původem z českých zemí, za spoluúčasti ČRo natočila a vydala např. sonáty Václava Vodičky. V současné době se nejvíce zabývá osobností Jiřího Čarta, jemuž věnovala již svou magisterskou práci ohodnocenou prestižní cenou Královské konzervatoře v Haagu. Jiřímu Čartovi se věnuje také ve své disertační práci na JAMU v Brně. Pedagogicky působí na hudební fakultě JAMU, kde vede nově otevřený obor historické příčné flétny. Od roku 2016 začala vyučovat hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři v Brně a ve stejném roce působila také jako lektorka kurzů staré hudby v Olomouci a Valticích. Michaela se věnuje i mnoha nehudebním aktivitám, v zimním období například působí jako instruktorka snowboardingu.

Michaela Ambrosi is a flute, traverso and recorder player, music teacher and researcher. Her most recent success is an invitation to collaborate with the European Union Baroque Orchestra as a first traverso player for season 2016/2017. She was born in the north-east of the Czech Republic, so-called Czech Silesia, graduated from her studies of modern flute and recorder at the Prague Conservatory (Jan Riedlbauch, Jakub Kydlíček). During this study she won second prize in the Carl Ditters von Dittersdorf competition. She holds a Bachelors degree in Historical Informed Practise from the Charles University in Prague (Jana Semerádová) and BMus and MMus degrees in traverso playing from the Royal Conservatory in The Hague (Wilbert Hazelzet, Kate Clark). Michaela also studied at the Conservatorio "Evaristo Felice Dall'Abaco" in Verona - Erasmus Program (Marcello Gatti). Privately, she took lessons with Lisa Beznosiuk in London. Michaela has had consulted her playing with a large number of world-renowned musicians from Europe, America, Japan or Australia, e.g.: B. van Asperen, S. Azzolini, P. Ayrton, R. Brown, J. Feldman, M. Fentross, E. Gatti, J. Gundersen, J. Held, Ch. Hungeburth, K. Kaiser, T. Koopman, B. Kuijken, J. ter Linden, G. Lukšaitė-Mrázková, M. Moonen, J. Ogg, B. van Oort, M. Posch, A. Pustlauk, P. Reidemeister, M. Schmidt-Casdorff, A. Solomon, L. Swarts, R.Terakado, M.van der Velden a J. Wentz. As an amateur she also plays the baroque violin and oboe. During her relatively short musical career she has performed with the best Czech (Collegium Marianum, Collegium 1704, Czech Ensemble Baroque and Musica Florea) and European baroque orchestras including the Orchestra of the Eighteenth Century, the Amsterdam Baroque Orchestra and the Orchestra of the Age of Enlightenment. She co-founded ensemble La Foresta Incantata and Pro Arte Bohemica. Michaela is also engaged in intensive research. She has created, recorded and completed a critical edition of works for the flute and violin by Václav Vodička (Wencel Wodiczka) op. 2 and op. 3 in cooperation with the Czech Radio under the editorial series Thesaurus Musicae Antique. The life and compositions of Jiří Čart (Georg Czarth) are in her current interests, and the focus of her Masters Research Thesis which was awarded an “excellent” mark and got an award from the Royal Conservatoire in The Hague. She is now commencing her doctoral dissertation on the same subject at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Michaela was recently appointed in the same institution, as the first ever professor for historical flutes. Recently she also started to teach the recorder at the Brno Conservatoire. Michaela enjoys also other activities alongside her musicianship. Michaela is licensed Instructor of Snowboarding. She also enjoys other kind of sports, psychology, photography, classical literature but mainly she enjoys spending time with her dog Bára.

Více informací zde / More info on Michaela here: www.michaela-ambrosi.eu

Michaela hraje na renesační a klasicistní flétnu díky / Michaela plays the Rennaisance and Classical flutes thanks to: Adastra www.adastra.cz/en/about-adastra/we-support and Stichting het Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziek Studerenden www.afvoms.nl.


Petra Žďárská je nejúspěšnější českou laureátkou Pražského jara 2012 v oboru cembalo. Ačkoliv ji od malička nejvíc fascinovala barokní hudba, cembalo objevila až ve svých jedenadvaceti letech. Nejprve vystudovala hru na klavír ve třídě Mgr. Jany Turkové na Konzervatoři v Pardubicích a až poté studovala hru na cembalo na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Giedrė Lukšaitė - Mrázkové. Zúčastnila se řady mistrovských interpretačních kurzů v Čechách i v zahraničí: Letní škola staré hudby v Prachaticích (James Johnstone), Académie de Sablé à Prague (Françoise Lengellé, Violaine Cochard), Académie de Sablé ve Francii (Francois Lengellé), Atelier für Alte Musik – Aflenz Rakousko (Linde Brunmayr-Tutz, Marieke Spaans). Dále se učila od významných cembalistů jako např. Jacques Ogg, Jesper Boje Christensen, Ilton Wiunisky, Zuzana Růžičková, Václav Luks, Viviana Sofronitsky, Bernhard Klapprott. Studijní pobyt ERASMUS absolvovala na Conservatoire National Supérieure de Musique ve francouzském Lyonu, kde měla možnost studovat hru bassa continuo ve třídě Yvese Rechsteinera, komorní hru u gambistky Marianne Müller a cembalo u Jean-Marc Aymse. V současné době pokračuje v doktorském studiu na AMU, kde si jako téma své disertace zvolila zapomenuté skladby pro klávesové nástroje Josefa Antonína Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži. Koncertuje sólově i společně se soubory Prague cembalo duo a Pro Arte Bohemica, které spoluzaložila. Mezi její dosud nejúspěšnější projekty patří Hudební putování s Charlesem Burneyem (k Roku české hudby), FANDANGO ve spolupráci se španělskou tanečnicí a hráčkou na kastaněty Ludovicou Mosca a cembalistkou Lucií Guerra Žákovou. Pedagogicky působí jako odborná asistentka na AMU v Praze, na ZUŠ Praha 9, kde vyučuje zároveň hru na klavír i na cembalo a od září 2016 vyučuje hru na cembalo také na konzervatoři v Pardubicích. Kromě hudby miluje turistiku a četbu knih.

Petra Žďárská was born in the east of Bohemia. Though she developed an interest in baroque music in her early childhood, it took somewhat longer to reach the harpsichord and start on her current path. She graduated from the Pardubice Conservatory, where she studied Piano. She then moved on to study the harpsichord from the age of 21, and now holds a Masters degree on that instrument from the Academy of Performing Arts in Prague. She has participated in a large number of master classes both at home (the Summer School of Ancient Music in Prachatice and the Académie de Sablé à Prague) and abroad. Petra was awarded a scholarship to attend the Académie de Sablé in France where she studied harpsichord and basso continuo with Françoise Lengellé. Later on she participated in a masterclass at the Atelier für Alte Musik Aflenz in Aflenz where she studied with flautist Linde-Brunmayer Tutz. In 2010 she entered the Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon where she studied with Jean Marc Aymes (harpsichord), Yves Rechsteiner (basso continuo) and Marianne Müller (chamber music). She also studied with harpsichord players such as Jacques Ogg, Bernhard Klapprott, Václav Luks, Ilton Wiunisky, Jesper Boje Christensen and Viviana Sofronitsky (fortepiano). Petra won an Honorary Mention at the prestigious Prague Spring International Music Competition, acknowledging her achievements as the best Czech participant of the competition in 2012. Petra also won the Gideon Klein Foundation prize. In 2014 she has participated at the International Bach Competition in Leipzig. Petra is also interested in baroque dance, which she studied which Ludovica Mosca, Cecíliá Grácio Moura, Françoise Denieau, Bruna Gondoni and others. She cooperates with dancer and castanet player Ludovica Mosca for the FANDANGO project for two harpsichords, dance and castanets. She is a member of Prague cembalo duo and Pro Arte Bohemica. Petra also enjoys educational activities, and she works as a piano and harpsichord teacher in music school in Prague. She prepares masterclasses for conservatories and music schools across the Czech Republic, especially focused on baroque dance for instrumentalists. Within her PhD studies at the Academy of Performing Arts in Prague, Petra is preparing seminars about the methodology of the harpsichord, and teaches early music classes. Petra enjoys very much Czech music from 18th century, especially music by Josef Antonín Štěpán, one of her current research and performance interests. Whilst music is Petra’s life focus and love, she also enjoys hiking and reading books!

Více informací zde / More info on Petra here: www.zdarska.com


  

 

     

 

             

brand_name - txt:poweredby