PRO ARTE BOHEMICA

- Czech Early Music Ensemble -


 Nejbližší koncert / Upcoming event

v přípravě / in negotiation


Máme nové video / We have a new video

Georg Czarth - Sonata B minor at YouTube


Rádi byste se o nás a o hudbě, kterou hrajeme, něco dozvěděli?

https://pardubice.rozhlas.cz/mlade-umelkyne-objevuji-starou-hudbu-jdou-po-zapomenutych-autorech


Michaela Ambrosi (traverso a zobcová flétna) a Petra Žďárská (cembalo) se potkaly již před mnoha lety, kdy začínaly se studiem staré hudby. Potom se jejich cesty na několik let rozdělily. Působily v různých souborech a získávaly zkušenosti, které nyní zúročují ve společných projektech. Spojuje je nejen nadšení pro objevování hudby, která byla historií zapomenuta, ale také možnosti, které jejich nástroje nabízí. Spojení cembala a flétny má velmi dlouhou a rozmanitou tradici, počínaje renesanční hudbou pro virginal, flétnu a hlas, přes barokní skladby pro flétnu a basso continuo, až ke galantnímu slohu, kdy vznikají skladby pro obligátní cembalo s flétnovým doprovodem. Interpretky se rozhodly proniknout hlouběji k podstatě hudby, kterou publiku přináší, a tak se obě v rámci doktorského studia věnují jednomu neprávem opomíjenému českému skladateli. Michaela se zaměřila na hudbu Jiřího Čarta a Petra spojila své studium s odkazem Josefa Antonína Štěpána. Nevyhýbají se ale ani současné literatuře komponované přímo pro jejich nástroje. V Pro Arte Bohemica by rády navázaly na odkaz kdysi slavného souboru Pro Arte Antiqua, který byl průkopníkem v historicky poučené interpretaci v České republice.

Michaela Ambrosi (traverso and recorder) and Petra Žďárská (harpsichord) met many years ago when they began studies in early music. Their training and careers took them far and wide, and they are now reunited and able to capitalize on joint projects. It combines not only a passion for discovering music that has been omitted by history but also the possibilities their instruments offer. The combination of harpsichord and flute has a very long and varied tradition starting with renaissance music for the virginal, flute and voice, through to baroque pieces for flute and basso continuo up to the gallant style in pieces for obbligato harpsichord with flute accompaniment. Petra and Michaela decided to dig deeper into the essence of music which they bring to the audience, and are both undertaking doctoral studies devoted to one unjustly neglected Czech composer. Michaela focuses her research on the music by Jiří Čart (George Czarth) and Petra devoted her research to the study of music written by Josef Antonín Štěpán (Joseph Anton Steffan). However they do not avoid contemporary literature composed specifically for their instrument combination. Pro Arte Bohemica would like to build on the link once famous ensemble Pro Arte Antiqua which pioneered historically informed interpretation in the Czech Republic.


 NAPSALI O NÁS / REVIEWS

 ...naše pozvání přijaly a jejich koncert byl, to se nedá slovy ani popsat. Nádherný, fascinující, úžasný."...

..."they accepted our invitation and the concert was, there are no words how to describe it. Beautiful, fascinating, amazing." ...

17. 08. 2015: Benešovský deník (in Czech only) 
http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/kostelem-znela-barokni-hudba-20150817.html

...„Nyní přichází skutečný vrchol večera v podobě Händelovy Sonáty F dur pro altovou zobcovou flétnu a basso continuo, HWV 369, která se dosti hraje a dosti se z ní citují i jednotlivé věty, což považuji za nevhodné. Obě dámy po třech skladbách a plné kondici fléten, jež se již zahřály, jsou plny rozmaru a radosti a dobrou náladou jen září. Po překrásném Grave., Larghetto a notoricky známém Allegro mě získá neobyčejně melodická Siciliana, po níž zbývá jen se radovat v posledním Allegro....Ode dneška počítejte s tím, že k dosavadním favoritům přidám Pro Arte Bohemiku."...

30. 05.2016: RIchard Mandelík (in Czech only) 
http://mandelik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=524310

 

inPage - website - domain and webhosting easily